Kobiety z reguły starają się sprawić, by mężczyzna się zmienił: Przerobiony zaś przestaje im się podobać.


kobiety-z-reguły-starają-ę-sprawić-by-mężczyzna-ę-zmienił-przerobiony-zaś-przestaje-im-ę-podobać
marlena dietrichkobietyregułystarająsięsprawićbymężczyznazmieniłprzerobionyzaśprzestajeimpodobaćkobiety zz regułyreguły starająstarają sięsię sprawićby mężczyznamężczyzna sięsię zmieniłprzerobiony zaśzaś przestajeprzestaje imim sięsię podobaćkobiety z regułyz reguły starająreguły starają sięstarają się sprawićby mężczyzna sięmężczyzna się zmieniłprzerobiony zaś przestajezaś przestaje imprzestaje im sięim się podobaćkobiety z reguły starająz reguły starają sięreguły starają się sprawićby mężczyzna się zmieniłprzerobiony zaś przestaje imzaś przestaje im sięprzestaje im się podobaćkobiety z reguły starają sięz reguły starają się sprawićprzerobiony zaś przestaje im sięzaś przestaje im się podobać

Ko­biety z re­guły sta­rają się spra­wić, by mężczyz­na się zmienił; prze­robiony zaś przes­ta­je im się podobać.Ambicje, to coś takiego, co jedni starają się pokazać, zaś inni ukryć.Kobiety tego mężczyznę starają się najbardziej zdobyć, którego inni chwalą, bo to pochlebia ich próżności.Kobieta musi być na tyle intelektualistką, by podobać się mężczyznom głupim i na tyle głupia, by podobać się inteligentnym.Chłopiec staje się mężczyzną, kiedy przestaje prosić ojca o pieniądze, a domaga się pożyczki.Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.