Kobiety znajdują motywację i siłę do działania, kiedy są otoczone czułą opieką.


kobiety-znajdują-motywację-i-łę-do-działania-kiedy-są-otoczone-czułą-opieką
john graykobietyznajdująmotywacjęsiłędodziałaniakiedyotoczoneczułąopiekąkobiety znajdująznajdują motywacjęmotywację isiłę dodo działaniakiedy sąsą otoczoneotoczone czułączułą opiekąkobiety znajdują motywacjęznajdują motywację imotywację i siłęi siłę dosiłę do działaniakiedy są otoczonesą otoczone czułąotoczone czułą opiekąkobiety znajdują motywację iznajdują motywację i siłęmotywację i siłę doi siłę do działaniakiedy są otoczone czułąsą otoczone czułą opiekąkobiety znajdują motywację i siłęznajdują motywację i siłę domotywację i siłę do działaniakiedy są otoczone czułą opieką

Po ko­lej­nej słabej oce­nie, stra­ciłam chęci i motywacje. -AnDree
po ko­lej­nej-słabej-oce­nie-stra­łam-chę-i motywacje
Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn. -Zsa Zsa Gabor
mężczyź-zakochują-ę-patrząc-na-kobiety-kobiety-kiedy-słuchają-mężczyzn
Kiedy się po­jawiał, chciał, żeby czas zwol­nił, a gdy od­chodził, czuła, że nie może się docze­kać następne­go razu. -Cecelia Ahern
kiedy ę-po­jawiał-chciał-żeby-czas-zwol­ł-a gdy-od­chodził-czuła-że nie może ę-docze­kać-następne­go-razu
Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509
cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło