Kobiety zostały przez naturę obdarzone wszystkim, co potrzebne do szczęśliwego życia. Muszą się tylko nauczać jednego: nie sprzedawać się poniżej swej wartości.


kobiety-zostały-przez-naturę-obdarzone-wszystkim-co-potrzebne-do-szczęśliwego-życia-muszą-ę-tylko-nauczać-jednego-nie-sprzedawać-ę-poniżej
susanna kubelkakobietyzostałyprzeznaturęobdarzonewszystkimcopotrzebnedoszczęśliwegożyciamusząsiętylkonauczaćjednegoniesprzedawaćponiżejswejwartościkobiety zostałyzostały przezprzez naturęnaturę obdarzoneobdarzone wszystkimco potrzebnepotrzebne dodo szczęśliwegoszczęśliwego życiamuszą sięsię tylkotylko nauczaćnauczać jednegonie sprzedawaćsprzedawać sięsię poniżejponiżej swejswej wartościkobiety zostały przezzostały przez naturęprzez naturę obdarzonenaturę obdarzone wszystkimco potrzebne dopotrzebne do szczęśliwegodo szczęśliwego życiamuszą się tylkosię tylko nauczaćtylko nauczać jednegonie sprzedawać sięsprzedawać się poniżejsię poniżej swejponiżej swej wartości

Prawdziwą tragedią człowieka najczęściej nie jest niemożność dopięcia celu, ale rozczarowanie, którego doznaje po osiągnięciu tego, czego pragnął. Dlatego być mądrym życiowo, to znaczy czynić taki wybór celów, aby nie utraciły one swej wartości z chwilą gdy zostały osiągnięte.Gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, nie trwałoby to tak długo.W ciągłej przykładu i słowa postaci rozdawaj siebie samego swej braci. Mnóż się ty jeden przez czyny żyjące, a będą z Ciebie jednego... tysiąceKobiety wszystko psują. Wystarczy wpuścić je do naszego życia, aby się przekonać, że kobieta chce jednego, a my drugiego.Tylko kobiety i lekarze wiedzą, jak bardzo potrzebne i dobroczynne jest kłamstwo.Każdemu mężczyźnie potrzebne są do życia trzy kobiety: matka, żona i przynajmniej jedna kobieta, która widzi w nim mężczyznę.