Kocha się ludzi, którzy kochają swoją pasję.


kocha ę-ludzi-którzy-kochają-swoją-pasję
kuba wojewódzkikocha sięludziktórzykochająswojąpasjękocha się ludziktórzy kochająkochają swojąswoją pasjęktórzy kochają swojąkochają swoją pasjęktórzy kochają swoją pasję

Bóg kocha ludzi to ludzie nie kochają Boga.....Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.Dzieci bar­dziej niż in­ni pot­rze­bują mieć zu­pełną pew­ność, że są kocha­ne przez tych, którzy mówią, że je kochają.Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.Mało jest ludzi, którzy by się nie wstydzili, że się kochali, gdy się już nie kochają.