Kocha się nie za co­kol­wiek, ale po­mimo wszys­tko kocha się za nic.


kocha ę-nie za co­kol­wiek-ale-po­mimo-wszys­tko-kocha ę-za nic
jan twardowskikocha sięnie za co­kol­wiekalepo­mimowszys­tkokocha sięza nickocha się nie za co­kol­wiekale po­mimopo­mimo wszys­tkowszys­tko kocha siękocha się za nicale po­mimo wszys­tkopo­mimo wszys­tko kocha sięwszys­tko kocha się za nicale po­mimo wszys­tko kocha siępo­mimo wszys­tko kocha się za nicale po­mimo wszys­tko kocha się za nic

W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski
w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas