Kocha­my tyl­ko te ko­biety, które możemy uczy­nić szczęśliwymi.


kocha­my-tyl­ko-te ko­biety-które-możemy-uczy­ć-szczęśliwymi
marcel achardkocha­mytyl­kote ko­bietyktóremożemyuczy­nićszczęśliwymikocha­my tyl­kotyl­ko te ko­bietyktóre możemymożemy uczy­nićuczy­nić szczęśliwymikocha­my tyl­ko te ko­bietyktóre możemy uczy­nićmożemy uczy­nić szczęśliwymiktóre możemy uczy­nić szczęśliwymi

Kochamy tylko te kobiety, które możemy uczynić szczęśliwymi. -Marcel Achard
kochamy-tylko-te-kobiety-które-możemy-uczynić-szczęśliwymi
Ko­biety mo­ga uczy­nić mi­lione­rem tyl­ko ta­kiego mężczyznę, który wcześniej był miliarderem. -Charles Chaplin
ko­biety-mo­ga-uczy­ć-mi­lione­rem-tyl­ko-­kiego-mężczyznę-który-wcześniej-był-miliarderem
W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. -Gustaw Flaubert
w młodoś-kocha ę-ko­biety-które-przy­pomi­nają-tę pier­wszą-po­tem-kocha ę- dla­tego-że różą ę-między-sobą
Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze. -Stanisław Dygat
są ludzie-którym szczęście-mig­nie-tyl­ko-na mo­ment-na mo­ment-tyl­ko ę-ukaże-po to tyl­ko-by uczy­ć-życie-tym-smut­niej­sze
Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem