Kocha­my za­nad­to nasze dzieci, a za mało naszych rodziców.


kocha­my-za­nad­to-nasze-dzieci-a za ło-naszych-rodziców
alfred aleksander konarkocha­myza­nad­tonaszedziecia za małonaszychrodzicówkocha­my za­nad­toza­nad­to naszenasze dziecia za mało naszychnaszych rodzicówkocha­my za­nad­to naszeza­nad­to nasze dziecia za mało naszych rodzicówkocha­my za­nad­to nasze dzieci

Rodzice mają dziś za mało dzieci, dzieci - za mało rodziców, ale wzajemnie mają się zupełnie dosyć.Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków.Kocha­nie miłością ma­luj­my ob­ra­zy ...... naszej codzien­ności aż po kres naszych dni, a po­tem na tym dru­gim świecie od­najdźmy nasze ścieżki wie­czności te z naszych ob­razów niech zno­wu połączą się w jedną... *** *** *** *** ukochanej MP skarżą się serca mając nad­to bądź mało kocha­ne czują Postępująca poprawność polityczna: dzieci rujnują gospodarczo rodziców i społeczeństwa. To przez nie w wielu państwach panuje kryzys i bieda. Lekarstwo: do szczęścia ludzkości po trupach dzieci nie narodzonych.Ciepły pokój ona naga wokół spokój myśli wspomaga. Nag­le spada in­truz z nieba no­gi rozkłada ta­ka potrzeba. Kocha­ny to Ty tak słod­ko brzmi ra­zem to my los so­bie drwi. Do­tykaj delikatnie pieść ser­cem ciało bar­dzo dokładnie mało mało mało! Dał jej wszystko kocha szczerze roz­pa­lił ognisko w miłości wierze.