Kocha­na ko­bieta pięknieje z każdym czułym spojrzeniem.


kocha­na-ko­bieta-pięknieje-z każdym-czułym-spojrzeniem
saikakocha­nako­bietapiękniejez każdymczułymspojrzeniemkocha­na ko­bietako­bieta piękniejepięknieje z każdymz każdym czułymczułym spojrzeniemkocha­na ko­bieta piękniejeko­bieta pięknieje z każdympięknieje z każdym czułymz każdym czułym spojrzeniemkocha­na ko­bieta pięknieje z każdymko­bieta pięknieje z każdym czułympięknieje z każdym czułym spojrzeniemkocha­na ko­bieta pięknieje z każdym czułymko­bieta pięknieje z każdym czułym spojrzeniem

Zgubić kobietę wcale nietrudno, jeśli ta kobieta już kocha. Można ją przyprowadzić do kresu zguby, a ona nad przepaścią jeszcze obdarzy cię namiętnym pocałunkiem, czułym uściskiem i pełnym miłości spojrzeniem.Prędzej na wiosnę za­mil­kną pta­ki, niż ko­bieta op­rze się czułym za­lotom młode­go mężczyzny.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem.(po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie – Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.