Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż.


kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
henryk horoszkocha­nekto ta­kiudos­ko­nalo­nymążkocha­nek to ta­kito ta­ki udos­ko­nalo­nyudos­ko­nalo­ny mążkocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­nyto ta­ki udos­ko­nalo­ny mążkocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż

Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha. -Eurypides
bogactwem-żony-jest-mąż-co-ją-kocha
Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa
weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
Kiedy zdradził ją kocha­nek, nie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowi. -Ryszard Podlewski
kiedy-zdradził-ją kocha­nek-nie mogła-ze wsty­-spoj­rzeć-w oczy-włas­ne­mu-mężowi
Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........ -Niusza
kocha­nek-w sza­fiepo­mysł-niegłupi-na­wet-w ra­zie-wpad­ki-  w co ę-ubrać-no-chy­ba-że to damska