Kocha­nie siebie jest rzeczą najtrudniejszą.


kocha­nie-siebie-jest rzeczą-najtrudniejszą
tim guénardkocha­niesiebiejest rzecząnajtrudniejsząkocha­nie siebiesiebie jest rzecząjest rzeczą najtrudniejsząkocha­nie siebie jest rzecząsiebie jest rzeczą najtrudniejsząkocha­nie siebie jest rzeczą najtrudniejszą

Najtrudniejszą rzeczą rewolucji jest czuwać nad porcelaną.Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie.Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.Kto kocha siebie a nie Bo­ga, nie kocha siebie; kto na­tomiast kocha Bo­ga a nie siebie, siebie kocha.Najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami - bo nie widać przeciwników.Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.