Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym.


kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym
bogumił buczyńskikochaćbezresztytozatracićsiebieżebyodnaleźćsiębogatszymkochać bezbez resztyzatracić siebieżeby odnaleźćodnaleźć sięsię bogatszymkochać bez resztyreszty to zatracićżeby odnaleźć sięodnaleźć się bogatszymbez reszty to zatracićreszty to zatracić siebieżeby odnaleźć się bogatszymkochać bez reszty to zatracićbez reszty to zatracić siebie

Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić. -Eduard Spranger
nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić -Eduard Spranger
nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Chcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować. -Duval
chcąc-odnaleźć-siebie-muszę-choć-trochę-z-siebie-zrezygnować