Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym.


kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym
bogumił buczyńskikochaćbezresztytozatracićsiebieżebyodnaleźćsiębogatszymkochać bezbez resztyzatracić siebieżeby odnaleźćodnaleźć sięsię bogatszymkochać bez resztyreszty to zatracićżeby odnaleźć sięodnaleźć się bogatszymbez reszty to zatracićreszty to zatracić siebieżeby odnaleźć się bogatszymkochać bez reszty to zatracićbez reszty to zatracić siebie

Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić.Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnićA ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać.Chcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Tak zwaną porządną kobietę bierze się w całości, bez reszty, bez jej kłamstw i podbijania ceny, a potem się ją zwraca i stawia na dawne miejsce, zwyczajnie, bez absurdalnych korowodów, bo takie kobiety są potem tylko ogłuszone i nieme.