Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego.


kochać-człowieka-to-znaczy-mieć-czas-nie-śpieszyć-ę-być-obecnym-dla-niego
hans burkikochaćczłowiekatoznaczymiećczasnieśpieszyćsiębyćobecnymdlaniegokochać człowiekaznaczy miećmieć czasnie śpieszyćśpieszyć siębyć obecnymobecnym dladla niegoznaczy mieć czasnie śpieszyć siębyć obecnym dlaobecnym dla niegobyć obecnym dla niego

Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem.Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści.Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.