Kochać człowieka - znaczy powiedzieć mu: ty nie umrzesz!


kochać-człowieka-znaczy-powiedzieć-mu-ty-nie-umrzesz
gabriel marcelkochaćczłowiekaznaczypowiedziećmutynieumrzeszkochać człowiekaczłowiekaznaczyznaczy powiedziećpowiedzieć muty nienie umrzeszkochać człowiekaznaczy powiedziećznaczy powiedzieć muty nie umrzeszznaczy powiedzieć mu

Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego. -Hans Burki
kochać-człowieka-to-znaczy-mieć-czas-nie-śpieszyć-ę-być-obecnym-dla-niego
Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści. -Tajemna myśl
nig­dy-nie pozwól-by niena­wiść-do jed­ne­go-człowieka-była-większa-ż-miłość-do dru­giego-kochać-znaczy-poz­być ę-nienawiś
Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę. -Milan Kundera
kochać-ko­goś-z li­toś-to znaczy-nie kochać-go naprawdę
Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw. -Jaques Deval
kobieta-rzadko-rozumie-że-kochać-ją-wiecznie-wcale-nie-znaczy-kochać-ją-cały-czas-bez-przerw
Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie. -Charles de Gaulle
rządzić-to-znaczy-móc-na-wszystko-powiedzieć-nie