Kochać człowieka - znaczy powiedzieć mu: ty nie umrzesz!


kochać-człowieka-znaczy-powiedzieć-mu-ty-nie-umrzesz
gabriel marcelkochaćczłowiekaznaczypowiedziećmutynieumrzeszkochać człowiekaczłowiekaznaczyznaczy powiedziećpowiedzieć muty nienie umrzeszkochać człowiekaznaczy powiedziećznaczy powiedzieć muty nie umrzeszznaczy powiedzieć mu

Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego.Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści.Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę.Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw.Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.