Kochać i jednocześnie zachować rozsądek nie jest dane nawet Jowiszowi.


kochać-i-jednocześnie-zachować-rozsądek-nie-jest-dane-nawet-jowiszowi
anonimkochaćjednocześniezachowaćrozsądekniejestdanenawetjowiszowikochać ii jednocześniejednocześnie zachowaćzachować rozsądekrozsądek nienie jestjest danedane nawetnawet jowiszowikochać i jednocześniei jednocześnie zachowaćjednocześnie zachować rozsądekzachować rozsądek nierozsądek nie jestnie jest danejest dane nawetdane nawet jowiszowikochać i jednocześnie zachowaći jednocześnie zachować rozsądekjednocześnie zachować rozsądek niezachować rozsądek nie jestrozsądek nie jest danenie jest dane nawetjest dane nawet jowiszowikochać i jednocześnie zachować rozsądeki jednocześnie zachować rozsądek niejednocześnie zachować rozsądek nie jestzachować rozsądek nie jest danerozsądek nie jest dane nawetnie jest dane nawet jowiszowi

Jednocześnie kochać i zachować rozsądek, to nie jest dane nawet Jowiszowi.Kochać swoją żonę jest nadużyciem. Mędrzec powinien przywiązywać się do żony tylko przez rozsądek.Zdrowy rozsądek, jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej podzielona, każdy bowiem sądzi, że jest w nią tak dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niż posiadają.Wiemy wprawdzie, że istnieje niemało badaczy naukowych, którzy zajmują się np. zagadnieniami fizycznymi, są jednocześnie wierzącymi katolikami. Wierzenia katolickie mogą u takiego uczonego nie wyierać żadnego wpływu na jego badania np. nad falami elektrycznymi, ale uczony ten nawet nie spróbuje objaśniać radiotelegrafii przy pomocy działania łaski bożej lub wtrącania się w tę sprawę jakiś duchów niebiańskich. Gdyby tak czynił, odebrałby mu katedrę nawet najgłupszy z uniwersytetów katolickich. Można być bardzo cenionym fizykiem i jednocześnie pisać lub mówić głupstwa w sprawach społecznych lub religijnych. Dowodzi to tylko niekonsekwencji wewnętrznej takiego uczonego, ale nie pogodzenia religii z nauką.-Długo mam na Ciebie cze­kać.? Za­pytała miłość rozsądek -Wieczność.. Od­po­wie­dział rozsądek...Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale.