Kochać ko­goś, to znaczy widzieć cud niewi­doczny dla innych.


kochać-ko­goś-to znaczy-widzieć-cud-niewi­doczny-dla-innych
francois mauriackochaćko­gośto znaczywidziećcudniewi­docznydlainnychkochać ko­gośto znaczy widziećwidzieć cudcud niewi­docznyniewi­doczny dladla innychto znaczy widzieć cudwidzieć cud niewi­docznycud niewi­doczny dlaniewi­doczny dla innychto znaczy widzieć cud niewi­docznywidzieć cud niewi­doczny dlacud niewi­doczny dla innychto znaczy widzieć cud niewi­doczny dlawidzieć cud niewi­doczny dla innych

Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych.Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę.Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował.Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi.