Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać komuś na to, żeby był, jaki jest.


kochać-kogoś-to-przede-wszystkim-pozwalać-komuś-na-to-żeby-był-jaki-jest
william whartonkochaćkogośtoprzedewszystkimpozwalaćkomuśnatożebybyłjakijestkochać kogośprzede wszystkimwszystkim pozwalaćpozwalać komuśkomuś nażeby byłjaki jestprzede wszystkim pozwalaćwszystkim pozwalać komuśpozwalać komuś naprzede wszystkim pozwalać komuśwszystkim pozwalać komuś naprzede wszystkim pozwalać komuś na

Jakie są podstawowe zasady dramatu? Żeby pierwszy akt był przejrzysty, ostatni - krótki, a przede wszystkim, żeby w trzecim nie było więzienia.Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy.Po to, żeby być dobrym, trzeba przede wszystkim ćwiczyć.Chrystus był człowiekiem przede wszystkim i głównie dlatego, że Bóg pozostawił go samego, sabachtani.Wiedział tylko tyle należy szanować to, co czyni człowieka szczęśliwym albo chociaż zadowolonym. Przede wszystkim nie zmuszał nikogo, aby był szczęśliwy na jego modłę.Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami.