Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości.


kochać-nie jest dość-trze­ba-umieć-kochać-i trze­ba-umieć-nau­czyć-miłoś
henryk sienkiewiczkochaćnie jest dośćtrze­baumiećkochaći trze­banau­czyćmiłościkochać nie jest dośćtrze­ba umiećumieć kochaćkochać i trze­bai trze­ba umiećumieć nau­czyćnau­czyć miłościtrze­ba umieć kochaćumieć kochać i trze­bakochać i trze­ba umieći trze­ba umieć nau­czyćumieć nau­czyć miłościtrze­ba umieć kochać i trze­baumieć kochać i trze­ba umiećkochać i trze­ba umieć nau­czyći trze­ba umieć nau­czyć miłościtrze­ba umieć kochać i trze­ba umiećumieć kochać i trze­ba umieć nau­czyćkochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości

Umieć kochać - do te­go trze­ba ukończyć szkołę cierpienia.Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.Kiedy chcesz się cze­goś nau­czyć, nie trze­ba sięgać po książkę. Trze­ba z kimś porozmawiać.Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic.Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć.Trze­ba umieć chwy­tać Pa­na Bo­ga za ser­ce. To jest Je­go słaba strona.