Kochać prawdziwie to kochać na zawsze.


kochać-prawdziwie-to-kochać-na-zawsze
henry drummondkochaćprawdziwietokochaćnazawszekochać prawdziwiekochać nana zawszeprawdziwie to kochaćkochać na zawszekochać prawdziwie to kochaćprawdziwie to kochać nakochać prawdziwie to kochać naprawdziwie to kochać na zawsze

Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale.Ciężko nie kochać, kochać - też ciężko, najciężej jednak kochać daremnie.Kochać, kochać, bo któż nie kochał, jeśli już się zrodził?Nie można po raz drugi kochać tego, co przestaliśmy kochać.Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać.Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę.