Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie


kochać-samego-siebie-to-początek-romansu-na-całe-życie
oscar wildekochaćsamegosiebietopoczątekromansunacałeżyciekochać samegosamego siebiepoczątek romansuromansu nana całecałe życiekochać samego siebiesiebie to początekpoczątek romansu naromansu na całena całe życiesamego siebie to począteksiebie to początek romansupoczątek romansu na całeromansu na całe życiekochać samego siebie to począteksamego siebie to początek romansusiebie to początek romansu napoczątek romansu na całe życie

Kochać siebie samego to początek romansu na całe życie.to love oneself is the beginning of a life-long romance . Pokochanie siebie jest początkiem romansu na całe życie.Był tyranem samego siebie. Całe życie tyrał.Kochać to znaczy prześcigać samego siebie.Nie kochać nigdy - ale to i żyć nie warto! Kochać. - to jest męczyć się całe życie!Mówię ci, żeby spróbować kochać, trzeba być człowiekiem wyprostowanym, bogatym, panem samego siebie.