Kochać - to nie znaczy iść w swą własną drogę.


kochać-to-nie-znaczy-iść-w-swą-własną-drogę
jan twardowskikochaćtonieznaczyiśćswąwłasnądrogękochaćnie znaczyznaczy iśćw swąswą własnąwłasną drogęnie znaczy iśćznaczy iść wiść w swąw swą własnąswą własną drogęnie znaczy iść wznaczy iść w swąiść w swą własnąw swą własną drogęnie znaczy iść w swąznaczy iść w swą własnąiść w swą własną drogę

Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę. -Milan Kundera
kochać-ko­goś-z li­toś-to znaczy-nie kochać-go naprawdę
Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw. -Jaques Deval
kobieta-rzadko-rozumie-że-kochać-ją-wiecznie-wcale-nie-znaczy-kochać-ją-cały-czas-bez-przerw
Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie. -Mieczysław Maliński
prze­baczyć- to nie znaczy-za­pom­nieć- bo za­pom­nieć ę-nie da-to znaczy-żyć-da­lej-ra­zem-podjąć-wspólną-drogę-choć
Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei. -William Blake
miłość-chce-służyć-tylko-celom-swoim-rozkosz-swą-własną-z-cudzych-cierpień-klei