Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.


kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
antoine de saint - exuperykochaćtonieznaczypatrzećnasiebieleczrazemtymsamymkierunkunie znaczyznaczy patrzećpatrzeć nana siebielecz patrzećpatrzeć razemrazem ww tymtym samymsamym kierunkunie znaczy patrzećznaczy patrzeć napatrzeć na siebielecz patrzeć razempatrzeć razem wrazem w tymw tym samymtym samym kierunkunie znaczy patrzeć naznaczy patrzeć na siebielecz patrzeć razem wpatrzeć razem w tymrazem w tym samymw tym samym kierunkunie znaczy patrzeć na siebielecz patrzeć razem w tympatrzeć razem w tym samymrazem w tym samym kierunku

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść.Bycie szczęśliwym nie znaczy, że wszystko jest perfekcyjne. Oznacza, że decydowałeś patrzeć poza niedoskonałości.Jak spokojne jezioro zaprasza cię, byś je oglądał, ale jego ciemne zwierciadło zabrania ci patrzeć na dno - tak tajemnicze źródło miłości, biorąc swój początek w miłości Boga, zabrania ci patrzeć na swe dno.