Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.


kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
antoine de saint - exuperykochaćtonieznaczypatrzećnasiebieleczrazemtymsamymkierunkunie znaczyznaczy patrzećpatrzeć nana siebielecz patrzećpatrzeć razemrazem ww tymtym samymsamym kierunkunie znaczy patrzećznaczy patrzeć napatrzeć na siebielecz patrzeć razempatrzeć razem wrazem w tymw tym samymtym samym kierunkunie znaczy patrzeć naznaczy patrzeć na siebielecz patrzeć razem wpatrzeć razem w tymrazem w tym samymw tym samym kierunkunie znaczy patrzeć na siebielecz patrzeć razem w tympatrzeć razem w tym samymrazem w tym samym kierunku

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-nawzajem-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-nawzajem-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść. -Dżem
czy-któryś-z-was-zrozumie-to-że-w-tym-właśnie-sens-w-tym-właśnie-sens-aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-i
Bycie szczęśliwym nie znaczy, że wszystko jest perfekcyjne. Oznacza, że decydowałeś patrzeć poza niedoskonałości. -Autor nieznany
bycie-szczęśliwym-nie-znaczy-że-wszystko-jest-perfekcyjne-oznacza-że-decydowałeś-patrzeć-poza-niedoskonałoś