Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.


kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-nawzajem-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
antoine de saint - exuperykochaćtonieznaczypatrzećnasiebienawzajemleczrazemtymsamymkierunkunie znaczyznaczy patrzećpatrzeć nana siebiesiebie nawzajemlecz patrzećpatrzeć razemrazem ww tymtym samymsamym kierunkunie znaczy patrzećznaczy patrzeć napatrzeć na siebiena siebie nawzajemlecz patrzeć razempatrzeć razem wrazem w tymw tym samymtym samym kierunkunie znaczy patrzeć naznaczy patrzeć na siebiepatrzeć na siebie nawzajemlecz patrzeć razem wpatrzeć razem w tymrazem w tym samymw tym samym kierunkunie znaczy patrzeć na siebieznaczy patrzeć na siebie nawzajemlecz patrzeć razem w tympatrzeć razem w tym samymrazem w tym samym kierunku

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-nawzajem-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. -Antoine De Saint - Exupery
kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
Telewizja dowiodła, że ludzie wolą oglądać cokolwiek, niż patrzeć na siebie nawzajem. -Ann Landers
telewizja-dowiodła-że-ludzie-wolą-oglądać-cokolwiek-ż-patrzeć-na-siebie-nawzajem
Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść. -Dżem
czy-któryś-z-was-zrozumie-to-że-w-tym-właśnie-sens-w-tym-właśnie-sens-aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-i