Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował.


kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
fiodor dostojewskikochaćtoznaczywidziećdrugąosobętakąjakbógzaplanowałznaczy widziećwidzieć drugądrugą osobęosobę takąjak bógbóg zaplanowałkochać to znaczyznaczy widzieć drugąwidzieć drugą osobędrugą osobę takąjak bóg zaplanowałkochać to znaczy widziećznaczy widzieć drugą osobęwidzieć drugą osobę takąkochać to znaczy widzieć drugąznaczy widzieć drugą osobę taką

Po­mimo wielu
po­mimo-wielu-miłos­nych-doświad­czeń-nig­dy-nie zro­zumiała-co znaczy-kochać-bo jak można-po­kochać-drugą-osobę-gdy
Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych. -Francois Mauriac
kochać-kogoś-to-znaczy-widzieć-cud-niewidoczny-dla-innych
Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne. -Mauriac Francois
kochać-kogoś-znaczy-widzieć-w-nim-cuda-dla-innych-niedostrzegalne
Kochać ko­goś, to znaczy widzieć cud niewi­doczny dla innych. -Francois Mauriac
kochać-ko­goś-to znaczy-widzieć-cud-niewi­doczny-dla-innych
Można kobietę kochać nie taką, jak jest, ale taką, jakby być mogła. -Henryk Sienkiewicz
można-kobietę-kochać-nie-taką-jak-jest-ale-taką-jakby-być-mogła