Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował.


kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
fiodor dostojewskikochaćtoznaczywidziećdrugąosobętakąjakbógzaplanowałznaczy widziećwidzieć drugądrugą osobęosobę takąjak bógbóg zaplanowałkochać to znaczyznaczy widzieć drugąwidzieć drugą osobędrugą osobę takąjak bóg zaplanowałkochać to znaczy widziećznaczy widzieć drugą osobęwidzieć drugą osobę takąkochać to znaczy widzieć drugąznaczy widzieć drugą osobę taką

Po­mimo wielu Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych.Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.Kochać ko­goś, to znaczy widzieć cud niewi­doczny dla innych.Można kobietę kochać nie taką, jak jest, ale taką, jakby być mogła.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.