Kochać to znaczy wyrzec się siły.


kochać-to-znaczy-wyrzec-ę-ły
milan kunderakochaćtoznaczywyrzecsięsiłyznaczy wyrzecwyrzec sięsię siłykochać to znaczyznaczy wyrzec sięwyrzec się siłykochać to znaczy wyrzecznaczy wyrzec się siłykochać to znaczy wyrzec się

Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Jedną ze wspaniałych cech młodości jest wiara, że wszystko można zmienić. Tę wielką nadzieję ma się przez cały czas. Dojrzeć znaczy wyrzec się tej wiary - i to jest smutne. Doświadczenie uczy, że z pewnymi rzeczami trzeba się zgodzić.Kochać, to znaczy tak kochać istoty i rzeczy stworzone, jak boskie Słowo kochało je w chwili, gdy wyzbywszy się siebie przyjęło byt niewolniczy.Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę.Po­mimo wielu Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw.