Kochał ją bez pa­mięci i dla­tego szyb­ko o niej zapomniał.


kochał-ją bez-pa­mię-i dla­tego-szyb­ko-o niej-zapomniał
tadeusz gicgierkochałją bezpa­mięcii dla­tegoszyb­koo niejzapomniałkochał ją bezją bez pa­mięcipa­mięci i dla­tegoi dla­tego szyb­koszyb­ko o niejo niej zapomniałkochał ją bez pa­mięciją bez pa­mięci i dla­tegopa­mięci i dla­tego szyb­koi dla­tego szyb­ko o niejszyb­ko o niej zapomniałkochał ją bez pa­mięci i dla­tegoją bez pa­mięci i dla­tego szyb­kopa­mięci i dla­tego szyb­ko o nieji dla­tego szyb­ko o niej zapomniałkochał ją bez pa­mięci i dla­tego szyb­koją bez pa­mięci i dla­tego szyb­ko o niejpa­mięci i dla­tego szyb­ko o niej zapomniał

Kochał Przestał Zapomniał No to trudno  Skoro kobieta nie umie przywiązać mężczyzny, żeby dla niej zapomniał o całym świecie, to się nad nią przechodzi do porządku dziennego.Tak ją kochał że dla niej opuścił deskę w toalecie Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża.Śmierć dzieli zmarłych na trzy ka­tego­rie: świętych, świętej pa­mięci i ta­kich, bez których ma­my wreszcie święty spokój.W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.