Kochałbym cię ( psiak­rew, cho­lera ), gdy­by nie ta niepewność, gdy­by nie to, że ser­ce zżera złość, tęskno­ta i rzewność.


kochałbym-ę- psiak­rew-cho­lera-gdy­by-nie  niepewność-gdy­by-nie to-że ser­-zżera-złość-tęskno­-i rzewność
władysław broniewskikochałbymcię psiak­rewcho­leragdy­bynie ta niepewnośćnie toże ser­cezżerazłośćtęskno­tai rzewnośćkochałbym cięcię ( psiak­rewcho­lera )gdy­by nie ta niepewnośćgdy­by nie toże ser­ce zżerazżera złośćtęskno­ta i rzewnośćkochałbym cię ( psiak­rewże ser­ce zżera złość

Kocham Cię tak szczerze, że aż mnie cho­lera bierze... -królik xd
kocham-cię-tak-szczerze-że aż mnie-cho­lera-bierze
Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski
tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny