Kocha się sam w sobie, a dalibóg nie ma w czym.


kocha-ę-sam-w-sobie-a-dalibóg-nie-w-czym
aleksander fredrokochasięsamsobiedalibógnieczymkocha sięsię samsam ww sobiedalibóg nienie maw czymkocha się samsię sam wsam w sobiea dalibóg niedalibóg nie manie ma wma w czymkocha się sam wsię sam w sobiea dalibóg nie madalibóg nie ma wnie ma w czymkocha się sam w sobiea dalibóg nie ma wdalibóg nie ma w czym

Człowiek sam jest śle­py. Mu­si mieć wokół siebie lus­tra al­bo in­ne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Czym jest piękno lub brzy­dota wo­bec miłości? Czym jest brzyd­ka twarz wo­bec uczu­cia, w które­go wiel­kości odzwier­cied­la się sam absolut? Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.Dzielny nauczyciel umie innych nauczyć nawet tego, na czym sam się nie zna.