Kochając marność, wstyd zbierzesz jedynie.


kochając-marność-wstyd-zbierzesz-jedynie
william shakespearekochającmarnośćwstydzbierzeszjedyniekochając marnośćwstyd zbierzeszzbierzesz jedyniewstyd zbierzesz jedynie

Kobieta może oddać się w akcie cielesnym zarówno kochając, jak i nie kochając. -Rene Nelli
kobieta-może-oddać-ę-w-akcie-cielesnym-zarówno-kochając-jak-i-nie-kochając
Ko­bieta może od­dać się w ak­cie cieles­nym zarówno kochając jak i nie kochając. -Rene Nelli
ko­bieta-może-od­dać ę-w ak­cie-cieles­nym-zarówno-kochając-jak i nie kochając
Marność zostaje marnością, ty zaś zwracaj się ku temu, do czego Bóg cię przeznaczył. -Anonim
marność-zostaje-marnośą-ty-zaś-zwracaj-ę-ku-temu-do-czego-bóg-ę-przeznaczył
Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt
jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch
pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg
nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć