Kochająca żona - taka, która dla męża uczyni wszystko, prócz rezygnacji z krytykowania go i z prób ulepszania jego charakteru.


kochająca-żona-taka-która-dla-męża-uczyni-wszystko-prócz-rezygnacji-z-krytykowania-go-i-z-prób-ulepszania-jego-charakteru
john b. priestleykochającażonatakaktóradlamężauczyniwszystkopróczrezygnacjikrytykowaniagopróbulepszaniajegocharakterukochająca żonażonatakaktóra dladla mężamęża uczyniuczyni wszystkoprócz rezygnacjirezygnacji zz krytykowaniakrytykowania gogo iz próbprób ulepszaniaulepszania jegojego charakterukochająca żonaktóra dla mężadla męża uczynimęża uczyni wszystkoprócz rezygnacji zrezygnacji z krytykowaniaz krytykowania gokrytykowania go igo i zi z próbz prób ulepszaniaprób ulepszania jegoulepszania jego charakteruktóra dla męża uczynidla męża uczyni wszystkoprócz rezygnacji z krytykowaniarezygnacji z krytykowania goz krytykowania go ikrytykowania go i zgo i z próbi z prób ulepszaniaz prób ulepszania jegoprób ulepszania jego charakteruktóra dla męża uczyni wszystkoprócz rezygnacji z krytykowania gorezygnacji z krytykowania go iz krytykowania go i zkrytykowania go i z próbgo i z prób ulepszaniai z prób ulepszania jegoz prób ulepszania jego charakteru

Mężczyzna, któremu się powiodło, to ten, co zarabia więcej, niż może wydać jego żona. Kobieta, której się powiodło, to taka, która znalazła takiego męża.Wszystko można nabyć w samotności, prócz charakteru.Kochająca żona jest jak saper - zawsze wie, jak rozbroić groźną minę swego męża.Kochająca żona jest jak sa­per – zaw­sze wie, jak roz­broić groźną minę męża. A czy się uda, to już in­na sprawa.Mężczyzna uczyni wszystko dla kobiety, którą niegdyś kochał, nigdy jednak nie zakocha się w niej powtórnie.Żona, która nie umie wpływać na męża jest gąską. Żona, która nie chce na niego wpływać jest świętą.