Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać.


kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
henryk ibsenkochajżebyżyćżyjkochaćżeby żyći żyjżeby kochać

Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać.Kochaj żeby żyć i żyj, żeby kochać.Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego.