Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie.


kochaj-twą-łżonkę-jak-siebie-samego-a-szanuj-więcej-ż-siebie
talmudkochajtwąmałżonkęjaksiebiesamegoszanujwięcejniżsiebiekochaj twątwą małżonkęmałżonkę jakjak siebiesiebie samegoszanuj więcejwięcej niżniż siebiekochaj twą małżonkętwą małżonkę jakmałżonkę jak siebiejak siebie samegoa szanuj więcejszanuj więcej niżwięcej niż siebiekochaj twą małżonkę jaktwą małżonkę jak siebiemałżonkę jak siebie samegoa szanuj więcej niższanuj więcej niż siebiekochaj twą małżonkę jak siebietwą małżonkę jak siebie samegoa szanuj więcej niż siebie

kochaj-swojego-bliźniego-jak-siebie-samego-ale-nie-bardziej
Kochaj sąsiada jak siebie samego, ale rozważnie wybieraj sąsiedztwo. -Louise Beal
kochaj-sąsiada-jak-siebie-samego-ale-rozważnie-wybieraj-sąsiedztwo
Pies jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. -Josh Billings
pies-jedynym-stworzeniem-na-ziemi-które-kocha-ę-więcej-ż-siebie-samego
Szanuj swój wysiłek. Szacunek dla samego siebie prowadzi do panowania nad sobą. Jeśli osiągniesz jedno i drugie, zyskasz moc autentyczną. -Clint Eastwood
szanuj-swój-wysiłek-szacunek-dla-samego-siebie-prowadzi-do-panowania-nad-sobą-jeśli-osiągniesz-jedno-i-drugie-zyskasz-moc-autentyczną
Kochaj bliźniego swe­go - i bądź z da­la od niego, jeśli kochasz siebie samego. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski
kochaj-bliźniego-swe­go- i bądź-z da­-od niego-śli-kochasz-siebie-samego
By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe. -William Boetcher
by-zachować-szacunek-dla-samego-siebie-lepiej-zniechęć-do-siebie-ludzi-postępując-zgodnie-ze-swym-sumieniem-ż-zjednywać-ich-sobie-robiąc-to-co