Kocham Cię w słowach, których jeszcze nie wymyślono.


kocham-cię-w słowach-których-jeszcze-nie wymyślono
kszyszuniakochamcięw słowachktórychjeszczenie wymyślonokocham cięcię w słowachktórych jeszczejeszcze nie wymyślonokocham cię w słowachktórych jeszcze nie wymyślono

Kocham miłością, jaką wzbudzać mógł rząd utraconych świętych. Dopóki tchu w piersi, kocham łzą, śmiechem, życiem! A gdy zechce Bóg, będę cię jeszcze bardziej kochała po śmierci. -Elizabeth Browning
kocham-miłośą-jaką-wzbudzać-mógł-rząd-utraconych-świętych-dopóki-tchu-w-piersi-kocham-łzą-śmiechem-życiem-a-gdy-zechce-bóg-będę-ę
Jeszcze Cię nie kocham, ale Two­je oczy i uśmiech na pewno. -opuszczona
jeszcze-cię-nie kocham-ale-two­-oczy-i uśmiech-na pewno