Kocham mężczyzn nie dlatego że nimi są, lecz dlatego że nie są kobietami.


kocham-mężczyzn-nie-dlatego-że-nimi-są-lecz-dlatego-że-nie-są-kobietami
krystyna królowa szwecjikochammężczyznniedlategożenimileczkobietamikocham mężczyznmężczyzn nienie dlategodlatego żeże niminimi sąlecz dlategodlatego żeże nienie sąsą kobietamikocham mężczyzn niemężczyzn nie dlategonie dlatego żedlatego że nimiże nimi sąlecz dlatego żedlatego że nieże nie sąnie są kobietamikocham mężczyzn nie dlategomężczyzn nie dlatego żenie dlatego że nimidlatego że nimi sąlecz dlatego że niedlatego że nie sąże nie są kobietamikocham mężczyzn nie dlatego żemężczyzn nie dlatego że niminie dlatego że nimi sąlecz dlatego że nie sądlatego że nie są kobietami

Kocham kobiety nie tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że nie są mężczyznami.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.Nie dlatego je kocham, że jest grzeczne, tylko dlatego, że jest moje.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa.