-Kocham nasz oj­czys­ty język, jest piękny -To po cho­lerę go tak kaleczysz -Jes­tem dys­lekty­kiem, to trud­na miłość.


kocham-nasz-oj­czys­ty-język-jest piękny-to-po cho­lerę-go tak-kaleczysz-jes­tem-dys­lekty­kiem-to trud­na-miłość
alkomatekkochamnaszoj­czys­tyjęzykjest pięknytopo cho­leręgo takkaleczyszjes­temdys­lekty­kiemto trud­namiłośćkocham nasznasz oj­czys­tyoj­czys­ty językpo cho­lerę go takgo tak kaleczyszjes­tem dys­lekty­kiemto trud­na miłośćkocham nasz oj­czys­tynasz oj­czys­ty językpo cho­lerę go tak kaleczyszkocham nasz oj­czys­ty język

Ta­ka myśl mnie gnębi i wciąż wraca; Męczy, nęka, nie da­je spokoju; Na cho­lerę jest mi praca; Z mu­su, w wiel­kim trudzie i znoju? Ta­ka ty­ra, jak rzut karny; Już wiem!! Ja jes­tem czar­ny ;) jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce Nasz świat jest piękny Przyj­rzyj mu się dokładnie Cho­ler­na jaskra autor: Emi­lia Szumiło 08.05.2016 r. Ojcze Stoję przed Tobą z uniżonym czołem. W rękach trzy­mam al­bum. Wiesz o co proszę. Obiecałeś mi, więc zaufałam. Wciąż ufam. Białą chus­teczką wy­tarłam twarz, sta­lowe oczy. Gdy­bym tak mogła przek­roczyć bramę og­ro­du. Wiem. Jes­tem im pot­rze­ba. Jes­teś z na­mi. Są nasze. Tak sa­mo Two­je jak mo­je. Obo­je kocha­my. Ten ogród... nasz wy­marzo­ny, pachnie już te­raz, każde­go dnia. Jest piękny. --- z se­rii Że kraj oj­czys­ty, kiedyś był piękny w legendzie. że mnie przek­li­na język, w którym tworze - Smut­no mi, Boże! Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz