Kocham nienawidząc, Sza­nuje gardząc. Mówię prawdę,ale jed­nak kłamie. Kocham sa­mot­ność,chodź jest mi źle gdy jes­tem sam. Na twarzy uśmie­chnięty ,a w ser­cu zraniony. Czuły i nie czuły. Czujący,a jed­nak bezuczuciowy. Wierzący,a jed­nak zwątpił. Żyjący,ale jak by umarł... Bartłomiej Van Kalisz 


kocham-nienawidząc-sza­nuje-gardząc-mówię-prawdęale-jed­nak-kłamie-kocham-­­nośćchodź-jest mi ź-gdy-jes­tem-sam-na-twarzy
van kaliszkochamnienawidzącsza­nujegardzącmówięprawdęalejed­nakkłamiesa­mot­nośćchodźjest mi źlegdyjes­temsamnatwarzyuśmie­chniętya w ser­cuzranionyczułyi nie czułyczującyabezuczuciowywierzącyazwątpiłyjącyalejak by umarłbartłomiejvankalisz kocham nienawidzącsza­nuje gardzącjed­nak kłamiejest mi źle gdygdy jes­temjes­tem samna twarzytwarzy uśmie­chniętya w ser­cu zranionyczuły i nie czułyjed­nak bezuczuciowyjed­nak zwątpiłjak by umarł bartłomiejbartłomiej vanvan kalisz jest mi źle gdy jes­temgdy jes­tem samna twarzy uśmie­chniętyjak by umarł bartłomiej vanbartłomiej van kalisz 

Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia
czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo
Złama­na obiet­ni­ca - ni­by nic a jed­nak coś... Jed­nak bo­li i nie da­je o so­bie zapomnieć... -patka5463
złama­na-obiet­­ca- ­by-nic-a jed­nak-coś-jed­nak bo­li-i nie da­-o so­bie-zapomnieć