Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga.


kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
waldemar Łysiakkochampus­tenaz­wy— tyl­kow nichpot­ra­fięusłyszećbogakocham pus­tepus­te naz­wynaz­wy — tyl­ko— tyl­ko w nichw nich pot­ra­fiępot­ra­fię usłyszećusłyszeć bogakocham pus­te naz­wypus­te naz­wy — tyl­konaz­wy — tyl­ko w nich— tyl­ko w nich pot­ra­fięw nich pot­ra­fię usłyszećpot­ra­fię usłyszeć bogakocham pus­te naz­wy — tyl­kopus­te naz­wy — tyl­ko w nichnaz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię— tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszećw nich pot­ra­fię usłyszeć bogakocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nichpus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fięnaz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć— tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć boga

Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu... -daniello
cza­sem-pot­ra­fię-płakać-oglądając-film-ro­man­tyczny-ale-tyl­ko-po alkoholu
Kocham tego, co Boga swego gromi, ponieważ Boga swego kocha: gdyż on od gniewu swego Boga zginąć musi. -Friedrich Nietzsche
kocham-tego-co-boga-swego-gromi-ponieważ-boga-swego-kocha-gdyż-on-od-gniewu-swego-boga-zginąć-musi
Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit
ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą