kocham-to-znaczy-jestem-wolny-jestem-gotów-na-śmierć
j. usarekkochamtoznaczyjestemwolnygotównaśmierćjestem wolnywolnyjestemjestem gotówgotów nana śmierćjestem wolnyjestem gotówjestem gotów nagotów na śmierćjestem gotów najestem gotów na śmierćjestem gotów na śmierć

Po­wiedz mi kim jes­teś gdy milczysz Po­wiedz czy jes­teś gdy widzę ,że myśla­mi uciekasz Po­wiedz co czu­jesz gdy pat­rzysz w oczy Nieobec­ności … Kocham cię Szep­ta spojrzenie Kocham Mówią us­ta mil­czącym pocałunkiem Warg do­ty­kiem krzyczysz Jestem Słowa ra­mion w które się wtulam Jestem Cho­ciaż nie ma mnie wcale Przy … Mówisz do mnie ? …Tobie Jestem wolny od wszelkich uprzedzeń - wszystkich ludzi nie znoszę jednakowo.Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929.Kocham, więc jestem.I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy.Zawsze jestem gotów się uczyć, chociaż nie zawsze chcę, żeby mnie uczono.