Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go.


kocham-więc-byt-istnieje-i-życie-warte-jest-trudu-przeżycia-go
emmanuel mounierkochamwięcbytistniejeżyciewartejesttruduprzeżyciagowięc bytbyt istniejei życieżycie wartewarte jestjest trudutrudu przeżyciaprzeżycia gowięc byt istniejei życie warteżycie warte jestwarte jest trudujest trudu przeżyciatrudu przeżycia goi życie warte jestżycie warte jest truduwarte jest trudu przeżyciajest trudu przeżycia goi życie warte jest trudużycie warte jest trudu przeżyciawarte jest trudu przeżycia go

Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go.Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżyciaTylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłościDa­jesz mi oddech, da­jesz mi życie, da­jesz mi tak wiele, mi­mo to nie mam nic. Za­bierają mi wszystko, pożyczają, przywłaszczają, nie od­dają i nie oddadzą, więc po co mi nadzieja. Kocham to życie, kocham ten czas, gdy dru­gi człowiek oszu­kuje nas. Może po­możesz mi, zro­zumieć co to ból i łzy, bo za dob­rze żyje się mi, mi­mo, że nie mam nic.Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia.