Kochamy życie nie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do życia, lecz dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do kochania.


kochamy-życie-nie-dlatego-że-jesteśmy-przyzwyczajeni-do-życia-lecz-dlatego-że-jesteśmy-przyzwyczajeni-do-kochania
friedrich nietzschekochamyżycieniedlategożejesteśmyprzyzwyczajenidożycialeczkochaniakochamy życieżycie nienie dlategoże jesteśmyjesteśmy przyzwyczajeniprzyzwyczajeni dodo życialecz dlategoże jesteśmyjesteśmy przyzwyczajeniprzyzwyczajeni dodo kochaniakochamy życie nieżycie nie dlategoże jesteśmy przyzwyczajenijesteśmy przyzwyczajeni doprzyzwyczajeni do życiaże jesteśmy przyzwyczajenijesteśmy przyzwyczajeni doprzyzwyczajeni do kochaniakochamy życie nie dlategoże jesteśmy przyzwyczajeni dojesteśmy przyzwyczajeni do życiaże jesteśmy przyzwyczajeni dojesteśmy przyzwyczajeni do kochaniaże jesteśmy przyzwyczajeni do życiaże jesteśmy przyzwyczajeni do kochania

Prawdą jest: kochamy życie nie dlatego, że do życia, lecz do kochania przywykliśmy.My mężczyźni jesteśmy tak przyzwyczajeni do dybania zawsze i wszędzie na kobietę, że do młodej i przystojnej żaden z nas nie zbliża się bez ubocznej myśli.Bóg nas kocha nie dlatego, ze jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi dlatego, że On nas kocha.Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że wobec sztuki jesteśmy niczym, jesteśmy tylko narzędziem przeznaczenia, i właśnie dlatego trzeba się temu przeznaczeniu dać wypełnić.Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzących dziesięciu lat polecieć na Księżyc i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlatego, że są trudne, a przez to zmusza nas do lepszej organizacji i wykorzystania wszystkich naszych umiejętności. Jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu, nie chcemy odkładać tego na później i zamierzamy odnieść zwycięstwo.