Kochamy nazbyt często, gdy kochać już nie można miłość im głupsza tym bardziej ostrożna.


kochamy-nazbyt-często-gdy-kochać-już-nie-można-miłość-im-głupsza-tym-bardziej-ostrożna
jan twardowskikochamynazbytczęstogdykochaćjużniemożnamiłośćimgłupszatymbardziejostrożnakochamy nazbytnazbyt częstogdy kochaćkochać jużjuż nienie możnamożna miłośćmiłość imim głupszagłupsza tymtym bardziejbardziej ostrożnakochamy nazbyt częstogdy kochać jużkochać już niejuż nie możnanie można miłośćmożna miłość immiłość im głupszaim głupsza tymgłupsza tym bardziejtym bardziej ostrożnagdy kochać już niekochać już nie możnajuż nie można miłośćnie można miłość immożna miłość im głupszamiłość im głupsza tymim głupsza tym bardziejgłupsza tym bardziej ostrożnagdy kochać już nie możnakochać już nie można miłośćjuż nie można miłość imnie można miłość im głupszamożna miłość im głupsza tymmiłość im głupsza tym bardziejim głupsza tym bardziej ostrożna

Miłość im głupsza tym bardziej ostrożna. -Jan Twardowski
miłość-im-głupsza-tym-bardziej-ostrożna
Jest naturą kobiet nie kochać nas, kiedy je kochamy, a kochać, gdy my ich nie kochamy. -Miguel de Cervantes
jest-naturą-kobiet-nie-kochać-nas-kiedy-kochamy-a-kochać-gdy-my-ich-nie-kochamy
Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości? -Anna Kamieńska
nie-można-kochać-za-bardzo-zawsze-kochamy-za-ło-bo-to-co-wydaje-nam-ę-nadmiarem-to-może-miłość-siebie-lub-miłość-miłoś
W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. -Paulo Coelho
w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej. -Marta Fox
zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej
Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy. -Anonim
im-bardziej-kochamy-przyjaciół-tym-mniej-im-schlebiamy