Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć.


kochamy-pochlebstwo-choć-nie-jest-ono-w-stanie-nas-zwieść-pochlebstwo-wskazuje-bowiem-że-jesteśmy-na-tyle-waż-by-na-nie-zasłużyć
ralph waldo emersonkochamypochlebstwochoćniejestonostanienaszwieśćpochlebstwowskazujebowiemżejesteśmynatyleważnibyzasłużyćkochamy pochlebstwochoć nienie jestjest onoono ww staniestanie nasnas zwieśćpochlebstwo wskazujewskazuje bowiemże jesteśmyjesteśmy nana tyletyle ważniby nana nienie zasłużyćchoć nie jestnie jest onojest ono wono w staniew stanie nasstanie nas zwieśćpochlebstwo wskazuje bowiemże jesteśmy najesteśmy na tylena tyle ważniby na niena nie zasłużyćchoć nie jest ononie jest ono wjest ono w stanieono w stanie nasw stanie nas zwieśćże jesteśmy na tylejesteśmy na tyle ważniby na nie zasłużyćchoć nie jest ono wnie jest ono w staniejest ono w stanie nasono w stanie nas zwieśćże jesteśmy na tyle ważni

Pochlebstwo ma w sobie osobliwy przysmak: chociaż go kto rzekomo odrzuca, przecież ono smakuje.Pochlebstwo jest potęgą.Pochlebstwo jest to przestrzeń między nikczemnością a fortuną.Pochlebstwo prawdziwego przyjaciela jest czymś potwornym.Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym.Pochlebstwo jest fałszywą monetą istniejącą tylko dzięki naszej próżności.