Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć.


kochamy-pochlebstwo-choć-nie-jest-ono-w-stanie-nas-zwieść-pochlebstwo-wskazuje-bowiem-że-jesteśmy-na-tyle-waż-by-na-nie-zasłużyć
ralph waldo emersonkochamypochlebstwochoćniejestonostanienaszwieśćpochlebstwowskazujebowiemżejesteśmynatyleważnibyzasłużyćkochamy pochlebstwochoć nienie jestjest onoono ww staniestanie nasnas zwieśćpochlebstwo wskazujewskazuje bowiemże jesteśmyjesteśmy nana tyletyle ważniby nana nienie zasłużyćchoć nie jestnie jest onojest ono wono w staniew stanie nasstanie nas zwieśćpochlebstwo wskazuje bowiemże jesteśmy najesteśmy na tylena tyle ważniby na niena nie zasłużyćchoć nie jest ononie jest ono wjest ono w stanieono w stanie nasw stanie nas zwieśćże jesteśmy na tylejesteśmy na tyle ważniby na nie zasłużyćchoć nie jest ono wnie jest ono w staniejest ono w stanie nasono w stanie nas zwieśćże jesteśmy na tyle ważni

Pochlebstwo ma w sobie osobliwy przysmak: chociaż go kto rzekomo odrzuca, przecież ono smakuje. -Andrzej Maksymilian Fredro
pochlebstwo-w-sobie-osobliwy-przysmak-chociaż-go-kto-rzekomo-odrzuca-przecież-ono-smakuje
Pochlebstwo jest to przestrzeń między nikczemnością a fortuną. -Stefan Witwicki
pochlebstwo-jest-to-przestrzeń-między-nikczemnośą-a-fortuną
Pochlebstwo prawdziwego przyjaciela jest czymś potwornym. -Madox Ford
pochlebstwo-prawdziwego-przyjaciela-jest-czymś-potwornym
Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym. -Oskar Graf
człowiek-na-którym-pochlebstwo-robi-wrażenie-jest-człowiekiem-bezbronnym
Pochlebstwo jest fałszywą monetą istniejącą tylko dzięki naszej próżności. -Francois de la Rochefoucauld
pochlebstwo-jest-fałszywą-monetą-istniejącą-tylko-dzięki-naszej-próżnoś