Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć.


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
antoni kępińskikochan­ko­wiew oczachszu­kająpraw­dyswychuczućkochan­ko­wie w oczachw oczach szu­kająszu­kają praw­dypraw­dy swychswych uczućkochan­ko­wie w oczach szu­kająw oczach szu­kają praw­dyszu­kają praw­dy swychpraw­dy swych uczućkochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dyw oczach szu­kają praw­dy swychszu­kają praw­dy swych uczućkochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swychw oczach szu­kają praw­dy swych uczuć

- Czy kiedyś znajdą in­te­ligen­tne for­my życia w kos­mo­sie?- za­pytał wnuczek swo­jego dziadka. - Wciąż szu­kają, tu na ziemi - od­po­wie­dział dziadek. -Wolnomyśliciel
 czy-kiedyś-znajdą-in­te­ligen­tne-for­my-życia-w kos­mo­sie-za­pytał-wnuczek-swo­jego-dziadka-wciąż-szu­kają- na ziemi
ba­wią mnie ludzie niedowartościowani szu­kają siebie  -Cykam
ba­wią-mnie-ludzie-niedowartościowani-szu­kają-siebie