Kochankowie mogą się kochać nim się poznają; małżonkowie powinni się poznać nim się pokochają.


kochankowie-mogą-ę-kochać-nim-ę-poznają-łżonkowie-powinni-ę-poznać-nim-ę-pokochają
julie eleonore jeanne de laspinassekochankowiemogąsiękochaćnimpoznająmałżonkowiepowinnipoznaćpokochająkochankowie mogąmogą sięsię kochaćkochać nimnim sięsię poznająmałżonkowie powinnipowinni sięsię poznaćpoznać nimnim sięsię pokochająkochankowie mogą sięmogą się kochaćsię kochać nimkochać nim sięnim się poznająmałżonkowie powinni siępowinni się poznaćsię poznać nimpoznać nim sięnim się pokochająkochankowie mogą się kochaćmogą się kochać nimsię kochać nim siękochać nim się poznająmałżonkowie powinni się poznaćpowinni się poznać nimsię poznać nim siępoznać nim się pokochająkochankowie mogą się kochać nimmogą się kochać nim sięsię kochać nim się poznająmałżonkowie powinni się poznać nimpowinni się poznać nim sięsię poznać nim się pokochają

Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić.Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie.Jak trud­no stać się praw­dzi­wym człowiekiem. Lecz ko­muś, kto się nim sta­nie, łat­wo roz­poznać Boga.Człowieko­wi często zda­je się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie po­mieści. Ale po­mie­szczą się w nim jeszcze zaw­sze no­we cier­pienia, no­we ra­dości, no­we grzechy.Jedynie ci kochankowie mogą o sobie zapomnieć, którzy niedostatecznie się kochali, by się znienawidzić.Małżonkowie mogą się rozstać ciałem, nigdy nie widzieć się, ale duchem wrogim lub pogodnym zawsze będą biec ku sobie wzajemnie.