Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie.


kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie
teresa nietykszakochankowieubożsizłudzeniaktórymiobdarzająsięmałżonkowiekochankowie ubożsiubożsi sąo złudzeniaktórymi obdarzająobdarzają sięsię małżonkowiekochankowie ubożsi sąubożsi są osą o złudzeniaktórymi obdarzają sięobdarzają się małżonkowiekochankowie ubożsi są oubożsi są o złudzeniaktórymi obdarzają się małżonkowiekochankowie ubożsi są o złudzenia

Kobieta, jeśli nawet nie kocha, jest wdzięczna za miłość, którą ją obdarzają. -John Galsworthy
kobieta-śli-nawet-nie-kocha-jest-wdzięczna-za-miłość-którą-ją-obdarzają
Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. -Edmond Rostand
małżonkowie-powinni-wystrzegać-ę-kłótni-śli-nie-dość-ę-kochają-aby-ę-pogodzić
Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim
za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Jedynie ci kochankowie mogą o sobie zapomnieć, którzy niedostatecznie się kochali, by się znienawidzić. -Ernest Hemingway
jedynie-kochankowie-mogą-o-sobie-zapomnieć-którzy-niedostatecznie-ę-kochali-by-ę-znienawidzić
Nic nigdy się nie kończy, wszystko się na nowo zaczyna; koniec i początek, oto kochankowie wieczni. -Anonim
nic-nigdy-ę-nie-kończy-wszystko-ę-na-nowo-zaczyna-koniec-i-początek-oto-kochankowie-wieczni