Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie.


kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie
teresa nietykszakochankowieubożsizłudzeniaktórymiobdarzająsięmałżonkowiekochankowie ubożsiubożsi sąo złudzeniaktórymi obdarzająobdarzają sięsię małżonkowiekochankowie ubożsi sąubożsi są osą o złudzeniaktórymi obdarzają sięobdarzają się małżonkowiekochankowie ubożsi są oubożsi są o złudzeniaktórymi obdarzają się małżonkowiekochankowie ubożsi są o złudzenia

Kochankowie mogą się kochać nim się poznają; małżonkowie powinni się poznać nim się pokochają.Kobieta, jeśli nawet nie kocha, jest wdzięczna za miłość, którą ją obdarzają.Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić.Za złudzenia płaci się rzeczywistością.Jedynie ci kochankowie mogą o sobie zapomnieć, którzy niedostatecznie się kochali, by się znienawidzić.Nic nigdy się nie kończy, wszystko się na nowo zaczyna; koniec i początek, oto kochankowie wieczni.