Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona..


kochasz-ją od ty­lu-lat-to ­kie-oczy­wis­te- w końcu-to two­ja-mat­ka-i choć-od ty­lu-lat-ona-dob­rze-wie-że ją kochasz
andreakochaszją od ty­lulatto ta­kieoczy­wis­te w końcuto two­jamat­kai choćod ty­lulatonadob­rzewieże ją kochasz po­wiedzjejto  będziemi­lezaskoczonakochasz ją od ty­lują od ty­lu latto ta­kie oczy­wis­te w końcu to two­jato two­ja mat­kai choć od ty­luod ty­lu latlat onaona dob­rzedob­rze wie po­wiedz jejmi­le zaskoczonakochasz ją od ty­lu lat w końcu to two­ja mat­kai choć od ty­lu latod ty­lu lat onalat ona dob­rzeona dob­rze wie

Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. -Coco Chanel
mo­da-toco-dziś-ład­neale-za kil­ka-lat-będzie-brzyd­kie-sztu­ka-toco dziś-brzyd­kiea-za kil­ka-lat-będzie-ładne
Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. Ale w dziesięć lat później wygląda ona jak stara prostytutka i jest tak samo nie do zniesienia, jak jej zapach i jej obecność. -Marek Hłasko
kiedy-ę-dwadzieścia-lat-to-klęska-jest-jeszcze-przygodą-ale-w-dziesięć-lat-później-wygląda-ona-jak-stara-prostytutka-i-jest-tak-samo-nie-do