Kochasz swo­jego psa? A więc jes­teś człowiekiem.


kochasz-swo­jego-psa-a więc-jes­teś-człowiekiem
urszula zyburakochaszswo­jegopsaa więcjes­teśczłowiekiemkochasz swo­jegoswo­jego psaa więc jes­teśjes­teś człowiekiemkochasz swo­jego psaa więc jes­teś człowiekiem

Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. -Duch_Sumienia
myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany
Jes­tem go­towa wy­baczyć ci to, że jes­teś sen­sem mo­jego życia, bo wiem, że jes­teś te­go nieświadomy  -Ewelius
jes­tem-go­towa-wy­baczyć- to-że jes­teś-sen­sem-mo­jego-życia-bo wiem-że jes­teś-te­go-nieświadomy 
I za­pom­nij, że jes­teś, gdy mówisz, że kochasz. -Jan Twardowski
i za­pom­nij-że jes­teś-gdy-mówisz-że kochasz