Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum.


kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
sofokleskogobógchceukaraćtemunajpierwodbierarozumkogo bógbóg chcechce ukaraćtemu najpierwnajpierw odbieraodbiera rozumkogo bóg chcebóg chce ukaraćtemu najpierw odbieranajpierw odbiera rozumkogo bóg chce ukaraćtemu najpierw odbiera rozum

Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą.Ko­go bóg chce zgu­bić, te­mu wpierw ro­zum odbiera.Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem.Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym, co go nie mają.Niech Cię Bóg błogosławi. Chcę całować i pieścić każde tak bardzo ukochane miejsce i zaglądać w głębię Twoich słodkich oczu, które dawno temu całkowicie podbiły moje serce. Miłość rośnie wraz z upływem czasu.Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość niszczy prawa i nadaje nowe.