Kogo miłość nie wybrała sobie za sługę, ten nie usłyszy jej wołania.


kogo-miłość-nie-wybrała-sobie-za-sługę-ten-nie-usłyszy-jej-wołania
khalil gibrankogomiłośćniewybrałasobiezasługętenusłyszyjejwołaniakogo miłośćmiłość nienie wybraławybrała sobiesobie zaza sługęten nienie usłyszyusłyszy jejjej wołaniakogo miłość niemiłość nie wybrałanie wybrała sobiewybrała sobie zasobie za sługęten nie usłyszynie usłyszy jejusłyszy jej wołaniakogo miłość nie wybrałamiłość nie wybrała sobienie wybrała sobie zawybrała sobie za sługęten nie usłyszy jejnie usłyszy jej wołaniakogo miłość nie wybrała sobiemiłość nie wybrała sobie zanie wybrała sobie za sługęten nie usłyszy jej wołania

Ci, którzy znają miłość w jej bezmiarach, wiedzą, że nie sposób kosztować jej rozkoszy, nie przyswoiwszy sobie jej cnót. -Honore de Balzac
ci-którzy-znają-miłość-w-jej-bezmiarach-wiedzą-że-nie-sposób-kosztować-jej-rozkoszy-nie-przyswoiwszy-sobie-jej-cnót
Miłość jest w każdym z nas, ale ożywić ją może ten, kogo kochamy. -Oldrich Fiser
miłość-jest-w-każdym-z-nas-ale-ożywić-ją-może-ten-kogo-kochamy
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! -Jan Paweł II
piękno-tej-ziemi-skłania-mnie-do-wołania-o-jej-zachowanie-dla-przyszłych-pokoleń-jeśli-kochacie-tę-ojczystą-ziemię-niech-to-wołanie-nie
Źródło zwykle nie pochwala drogi, którą wybrała rzeka. -Jean Cocteau
Źródło-zwykle-nie-pochwala-drogi-którą-wybrała-rzeka
Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama. -Jan Twardowski
kto-miłoś-nie zna­lazł-już-jej-nie odnajdzie-kto-na ą-wciąż-cze­ka-­kogo-nie kocha-spróbuj-nie chcieć-jej-wca­- wte­dy