Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek.


kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
pietro aretinokogostaćnamiotłętenmusikupićtrzonekkogo staćstać nana miotłęten musimusi kupićkupić ii trzonekkogo stać nastać na miotłęten musi kupićmusi kupić ikupić i trzonekkogo stać na miotłęten musi kupić imusi kupić i trzonekten musi kupić i trzonek

Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek.Ko­go stać na miotłę, ten mu­si ku­pić i trzonek.Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi.Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie.Człowiek musi mieć w życiu przynajmniej kogoś jednego u kogo zawsze ma rację.