Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek.


kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
pietro aretinokogostaćnamiotłętenmusikupićtrzonekkogo staćstać nana miotłęmiotłę tenten musimusi kupićkupić ii trzonekkogo stać nastać na miotłęna miotłę tenmiotłę ten musiten musi kupićmusi kupić ikupić i trzonekkogo stać na miotłęstać na miotłę tenna miotłę ten musimiotłę ten musi kupićten musi kupić imusi kupić i trzonekkogo stać na miotłę tenstać na miotłę ten musina miotłę ten musi kupićmiotłę ten musi kupić iten musi kupić i trzonek

Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek.Ko­go stać na miotłę, ten mu­si ku­pić i trzonek.Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi.Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie.Człowiek musi mieć w życiu przynajmniej kogoś jednego u kogo zawsze ma rację.